Voorbeeldbrieven
Laatst gewijzigd op: 14 oktober 2019 | Geschreven door: Wander de Groot

Voorbeeldbrief positief advies OR over voorgenomen besluit

U mag als ondernemingsraad zelf kiezen of u het advies aan uw bestuurder mondeling of schriftelijk overbrengt. Toch is het sterk aan te raden om dit zwart op wit te doen. Het advies van uw OR is namelijk het uitgangspunt voor het besluit van uw bestuurder en een eventuele beroepsprocedure bij de Ondernemingskamer. Formuleer uw advies uiterst zorgvuldig en eindig met een duidelijke conclusie. Gebruik daarvoor deze voorbeeldbrief.