Voorbeeldbrieven
Laatst gewijzigd op: 12 maart 2020 | Geschreven door: Wander de Groot

Voorbeeldbrief harmoniseren van arbeidsvoorwaarden

Na een fusie of overname ontstaat binnen de organisatie vaak de behoefte de verschillende arbeidsvoorwaarden samen te voegen tot één pakket. Afhankelijk van de geldende cao en de afspraken die in uw onderneming zijn gemaakt, bent u als OR een belangrijke speler in dat proces. Met onderstaande modelbrief kunt uw achterban op de hoogte brengen van de gang van zaken.