Checklists
Laatst gewijzigd op: 28 september 2019

Meer jongere medewerkers in de ondernemingsraad

Ondernemingsraden vergrijzen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een OR veelal uit 45-plussers bestaat. Jongere medewerkers bedanken voor de OR, omdat de ondernemingsraad bijvoorbeeld een oubollig imago heeft of omdat ze denken dat het OR-werk saai is. Sommige jongere medewerkers hebben het idee dat ze er niets kunnen bereiken en dat het hun doorgroeimogelijkheden schaadt. De ondernemingsraad wordt daardoor steeds minder representatief. En hoe krijgt u ze bij de OR? In deze checklist krijgt u tips om jongere collega’s bij het OR-werk te betrekken.

Het belang van diversiteit in leeftijd

De ondernemingsraad heeft er alle belang bij meer werk te maken van de werving van jongere OR-collega’s. Met een evenwichtigere leeftijdsopbouw in de OR ontstaan meer discussies en is er een betere afweging van de thema’s waarmee de OR bezig is. De ondernemingsraad wordt zo een betere representatie van de achterban. Hierdoor zal de bestuurder de OR eerder als spreekbuis van de werknemers zien.

Het is verstandig om eens goed naar het eigen imago te kijken. Hoe komt u over? Als een inclusieve belangenbehartiger?

Ontwikkelen en netwerken

Inventariseer als OR eerst eens wat jongeren willen en kijk dan wat u voor hen kunt betekenen. Jongeren staan aan het begin van hun loopbaan en willen zich vaak ontwikkelen. Ze voelen zich wel betrokken bij de organisatie en kijken echt niet alleen naar hun eigen carrière. Het opbouwen van een netwerk speelt hierbij een rol. De behoeften van jongeren sluiten vaak beter aan bij de OR dan ze denken. Een OR staat midden in de organisatie en heeft contact met veel mensen van alle afdelingen. Een ideale plek dus om te netwerken. Bovendien is de OR dé plek voor persoonlijke ontwikkeling. Een OR-lid doet veel verschillende ervaringen op, maakt kennis met uiteenlopende onderwerpen en heeft minimaal vijf scholingsdagen per jaar.

Waar zijn de jongeren?

Veel ondernemingsraden zijn zo druk met de agenda van de overlegvergadering dat ze weinig tijd steken in de communicatie met de achterban en vergeten om jongere collega’s actief op te zoeken. Spreek ze direct aan. Ook flexwerkers worden vaak over het hoofd gezien en juist veel jongeren behoren tot die groep. Een goede stap zou zijn om een jongerencommissie in het leven te roepen. Dan wordt de aandacht voor jongeren structureler. Inventariseer hoeveel jongeren er in de organisatie werkzaam zijn en kijk hoe je ze kunt bereiken. Misschien wil de afdeling personeelszaken u daar wel bij helpen. Is er een jongerenvereniging in de organisatie, dan kan dat een prima ingang zijn.

Net zoals veel andere mensen willen ook jongeren graag bij een succesvolle club horen. Laat daarom zien dat OR-werk nut heeft en laat de resultaten zien. Als je wint heb je vrienden.

Wat interesseert uw jongere collega's?

Zorg ervoor dat uw OR zich verdiept in de thema’s die voor uw jongere collega’s belangrijk zijn. Zo is de kans groot dat onderwerpen als kinderopvang, de arbeidsvoorwaardenregeling of het opleidingsbeleid voor hen meer van belang is dan bijvoorbeeld de pensioenregeling. Praat met uw jongere collega’s en bespreek welke taken zij interessant zouden vinden. Denk niet alleen aan vergaderingen of het bestuderen van jaarplannen, maar ook het maken van OR-pagina´s op intranet, het ontwerpen van een OR-logo, het meedenken over de nieuwe roosters of de organisatie van een debat in de kantine.

Hoe kunnen jongeren meedraaien in de medezeggenschap?

De twintigers en dertigers hebben soms andere prioriteiten dan oudere werknemers. Een voorbeeld is het combineren van het opbouwen van de loopbaan met het hebben van (jonge) kinderen. Het gevoel tijd tekort te komen, kan hen weerhouden zich verkiesbaar te stellen voor de OR. Probeer dan ook het aantal OR-uren goed met de bestuurder te regelen. Een goede regeling is echter niet voor iedereen voldoende om OR-lid te worden. Sommige medewerkers willen wel meedenken, maar zich niet voor drie of vier jaar vastleggen. Laat collega’s ook eens meedenken in werkgroepen of vraag ze of ze contactpersoon willen worden. Dit is overzichtelijk en kost minder tijd en de OR wordt zp toch een stuk representatiever. Bovendien maken zij hierdoor kennis met de OR, waardoor ze een volgende zittingsperiode wellicht wél in de OR zelf zitting willen nemen.