Faq's
Laatst gewijzigd op: 11 april 2023 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier

5 tips die bijdragen aan een positief werkklimaat

De ondernemingsraad maakt natuurlijk niet zelf het HR-beleid. Maar de OR kan de bestuurder wel tips geven die bijdragen aan een positief werkklimaat op de werkvloer. Dat zit ‘m vooral in duidelijke richtlijnen voor het management. Dit zijn de vijf tips: 

  1. Laat de missie van de organisatie vertalen in concrete en begrijpelijk taal voor de medewerkers op de werkvloer. Benoem de beroemde ‘stip op de horizon’: waar wil de organisatie naartoe? Wat verwacht de directie hierbij van de medewerkers? Als medewerkers in organisaties weten waaraan ze samen werken en hoe iedereen vanuit zijn eigen rol daar een bijdrage in heeft, dan is het succes daadwerkelijk het succes dat je samen maakt. Zo ervaren medewerkers zingeving, motivatie, enthousiasme en betrokkenheid.
  2. Laat leidinggevenden duidelijk hun waardering voor medewerkers uitspreken. Iedere medewerker wil graag gezien, erkend en gewaardeerd voelen. Leidinggevende moeten daarom niet alleen aandacht hebben voor de zaken die beter kunnen, maar ook interesse tonen in hun medewerkers, schouderklopjes geven, resultaten samen vieren en inzet belonen. En als het niet goed gaat ervoor zorgen dat ze beschikbaar zijn bij problemen, het gesprek aangaan als het niet goed gaat en laten merken dat de leidinggevende de medewerker wellicht kan helpen.  
  3. Zorg dat het management medewerkers veel ruimte biedt om zelf te beslissen. Autonomie en eigen regie zijn belangrijk voor een positief werkklimaat. Soms zit het gevoel van autonomie in kleine dingen, bijvoorbeeld of je zelf kan kiezen wanneer je pauze houdt. Of dat initiatief nemen wordt aangemoedigd. Soms gaat het om de ruimte die een team krijgt samen zelf te bepalen hoe de werkzaamheden worden verdeeld op basis van ieders talenten en interesses.  
  4. Bied medewerkers gericht uitdaging en ontwikkelingsmogelijkheden. Medewerkers willen graag ervaren dat ze ergens goed in zijn, maar ook uitgedaagd worden om iets nieuws te leren. Laat de leidinggevenden in gesprek gaan met de medewerkers en hen ruimte bieden voor ontwikkeling en het aangaan van nieuwe uitdagende projecten of taken. Scholing mogelijk maken die aansluit bij iemands talenten is daarbij belangrijk.  
  5. Stimuleer samenwerking en betrokkenheid bij teamwork. Teams gaan continu over de balans tussen het individu en de groep. Laat het management zorgen dat de focus is gericht op wat de organisatie samen wil bijdragen voor klanten of de samenleving. Met het stimuleren van samenwerking binnen en tussen teams voorkom je verlies van energie aan interne strijd en verbind je op het samen met plezier succesvol zijn.