Faq's
Laatst gewijzigd op: 18 mei 2020 | Geschreven door: Wander de Groot

Bij ons werken we met gevaarlijke stoffen. Waar moet de OR op letten?

Elke werkgever heeft volgens de Arbowet de taak om te zorgen voor een veilige werkomgeving en het is de taak van de OR dit in de gaten houden. Als werknemers moeten werken met gevaarlijke stoffen of straling, dan kan dat alleen maar als ze tevoren goed ingelicht en geïnstrueerd zijn en dat er de persoonlijke bescherming goed is geregeld. Zijn er toch signalen van gevaarlijke situaties? Aarzel dan niet en kaart het aan bij de bestuurder. Reageert die niet of te weinig? Stap dan naar de Inspectie SZW.

Grenswaarde

Er zijn veel verschillende gevaarlijke stoffen waar een werknemer aan kan worden blootgesteld. Voor veel stoffen is er een grenswaarde opgesteld. De werkgever moet ervoor zorgen dat de blootstelling van het personeel aan deze stof onder de grenswaarde blijft. Bij kankerverwekkende stoffen moet de werkgever maatregelen nemen om te zorgen dat ze blootstelling zo laag mogelijk blijft, ook al ligt de blootstelling onder de grenswaarde. De Sociaal Economische Raad (SER) heeft een uitgebreide en goed raadpleegbare database met stoffen en hun grenswaarden opgesteld.

RI&E en inspectie

Werken met gevaarlijke stoffen of straling moet zeker ook in de RI&E vermeld en onderzocht worden. Deze risico-inventarisatie- en evaluatie is het instrument om de bedrijfs- en gezondheidsrisico’s in kaart te brengen. In de RI&E staat onder andere om welke gevaarlijke stoffen het gaat en welke maatregelen de organisatie neemt om het werk zo veilig mogelijk te maken. In de RI&E staat ook dat hoe de werkgever zijn plicht om het personeel goede voorlichting te geven in de praktijk vormgeeft. Daarbij horen ook concrete werk- en beschermingsinstructies. Bij controle zal de Inspectie SZW daar ook naar kijken. Als dit niet het geval is kan de werkgever alsnog een waarschuwing of een boete krijgen van de inspectie.