Faq's
Laatst gewijzigd op: 9 september 2021 | Geschreven door: Wander de Groot
Zorgplicht thuiswerken

De werkgever heeft zorgplicht voor thuiswerkers. Wat betekent dit precies voor de OR?

De werkgever heeft volgens de Arbowet een zorgplicht voor het personeel. Niet alleen op kantoor, maar ook als zij thuiswerken. En deze zorgplicht rijkt verder dan de gemiddelde werkgever kan bedenken. Er zijn veel verschillende aspecten waar een werkgever rekening mee moet houden en waar de ondernemingsraad de werkgever op kan wijzen.

RI&E en voorlichting

De werkgever moet de risico’s van thuiswerken opnemen in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) van de organisatie. Denk hierbij niet alleen aan fysieke gezondheidsrisico’s, maar ook aan risico’s die vallen onder psychosociale arbeidsbelasting (PSA). U als OR heeft instemmingsrecht over het uit te voeren arbobeleid en de RI&E, dus wijs de bestuurder erop dat het van belang is het thuiswerkbeleid hierin op te nemen. Ook is het belangrijk dat werknemers voorlichting krijgen over de (gezondheids)risico’s van thuiswerk.

Ergonomische werkplek

Werkt het personeel meer dan twee uur per dag achter een beeldscherm? Dan is een ergonomisch verantwoord ingerichte werkplek verplicht. Dit betekent dat de werkgever de juiste middelen, zoals een bureaustoel en in hoogte verstelbare monitor, voor de thuiswerkplek moet regelen. Ook moet de werkplek op de juiste manier worden ingericht, zodat de werknemer een optimale werkhouding kan aannemen en geen last krijgt van lichamelijke klachten. Sommige werkgevers verstrekken een bedrag aan werknemers zodat zij zelf een ergonomische werkplek kunnen inrichten, maar of dit voldoende is om aan de zorgplicht te voldoen is de vraag. De werkgever heeft dan namelijk geen controle op de kwaliteit en geschiktheid van het meubilair. Beter is daarom om meubilair beschikbaar te stellen, inclusief de verplichte instructie over het gebruik hiervan. Door middel van een checklist kan de werkgever bepalen welke voorzieningen nog ontbreken in de thuiswerkplek van individuele werknemers. Zorg er voor dat zo’n check van de thuiswerkplek in het Plan van aanpak (Pva) komt te staan.