Faq's
Laatst gewijzigd op: 15 juni 2020 | Geschreven door: Wander de Groot
algoritmen

De werkgever wil de productiviteit van de thuiswerkers minitieus meten. Mag dat?

Nee, dat mag niet, althans in de zin van monitoren of iemand thuis wel ‘bezig’ is voor de zaak. Wel natuurlijk in de zin van het nalopen of gemaakte afspraken zijn nagekomen.

Maar op een continue manier als werkgever de productiviteit van de thuiswerkende werknemer bijhouden is niet toegestaan. Met continu wordt bijvoorbeeld bedoeld iemands productiviteit doorlopend te meten met behulp van software die het gebruik van bepaalde programma’s op de computer van de thuiswerker markeert als ‘productief’ of juist ‘niet productief’. Zo kan het gebruik van de werkmail in het programma het label ‘productief’ krijgen en het gebruik van internet als ‘niet productief’. Deze gegevens kan een werkgever opslaan en gebruiken om werknemers met elkaar te vergelijken. En zoiets mag dus niet.

Privacy

In Nederland zijn er een aantal (privacy)wetten die dit onderbouwen. Als eerst het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, die zorgt voor de bescherming van de persoonlijke leefsfeer van een werknemer. Dan is er ook de Algemene verordening gegevensbescherming. De AVG heeft strenge regels voor de verwerking van persoonsgegevens door bedrijven en overheden en sluit continue monitoring van een werknemer die thuiswerkt uit.

Afhankelijk

Een werkgever mag ook niet monitoren of een thuiswerker achter zijn computer zit en wanneer hij of zij een korte pauze neemt om bijvoorbeeld koffie te pakken of naar het toilet te gaan. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag een werkgever in detail zijn of haar werknemers meten. Zelfs als de werknemer expliciet akkoord gaat met zo’n intensief toezicht van de werkgever ziet de Autoriteit Persoonsgegevens dat als ongeldig vanwege de afhankelijkheidsrelatie tussen de werkgever en de werknemer.

Ondernemingsraad

Minder intensieve of continue vormen van monitoring zijn onder voorwaarden toegestaan. Zolang het de privacy niet schendt en zolang de ondernemingsraad vooraf heeft ingestemd met de monitoring. De werkgever zal dan moeten aantonen dat het belang van de werkgever zwaarder weegt dan dat van de werknemer. Ook moet de werkgever aantonen dat er geen minder zware maatregelen voor het meten van de productiviteit zijn. Zijn aan al die voorwaarden voldaan, dan moeten ook alle werknemers vooraf op de hoogte zijn van de controle.