Faq's
Laatst gewijzigd op: 25 februari 2020 | Geschreven door: Wander de Groot

Gevaar op de werkvloer. Wat kan de OR doen?

De OR heeft een zogenaamde zorgtaak (Artikel 28 lid 1 van de WOR) en handelt dus proactief zodra werknemers onveilige werkomstandigheden melden. Zorg dat u als OR goed op de hoogte bent van wat er speelt. Spreek en overleg met de werknemers die een melding hebben gedaan en neem kennis van de misstanden of gevaarlijke situaties. De OR kan het onderwerp op de agenda zetten bij de bestuurder. Ook kan de OR suggesties aan de bestuurder doen om de situatie te verbeteren.

Melden bij inspectie

Als de meldingen echt bedreigend zijn voor mens en milieu, neem dan – al dan niet in overleg met de bestuurder – contact op met de Inspectie SZW. Deze houdt namens de overheid toezicht op de naleving van arbeidsomstandigheden en de omgang met gevaarlijke stoffen. Elke werkgever is wettelijk verplicht bedreigende situaties daar te melden.