Faq's
Laatst gewijzigd op: 21 juni 2016 | Geschreven door: Wander de Groot

Hebben werknemers met een tijdelijk contract medezeggenschapsrechten?

De basisregel is dat medezeggenschapsrechten toekomen aan personen die in de onderneming werkzaam zijn op grond van een met de ondernemer gesloten arbeidsovereenkomst of een publiekrechtelijke aanstelling (artikel 1 lid 2 WOR). De wet maakt daarbij geen onderscheid tussen een aanstelling of contract voor bepaalde of onbepaalde tijd. Ook werknemers met een tijdelijk contract hebben dus medezeggenschapsrechten.