Faq's
Laatst gewijzigd op: 4 december 2017 | Geschreven door: Wander de Groot

Hebben wij als OR inspraak op de introductie van nieuwe kledingvoorschriften?

Nee, als ondernemingsraad kunt heeft u geen instemmings- of adviesrecht wat betreft kledingvoorschriften. Uw bestuurder heeft het recht kledingvoorschriften eenzijdig op te stellen zonder tussenkomst van de OR. Een belangrijke motivatie om een kledingvoorschrift op te stellen, is bijvoorbeeld veiligheid, denk aan schoenen met stalen neuzen of een veiligheidsbril. Maar ook de representatie van het bedrijf kan een reden zijn om een kledingvoorschrift te hanteren. Denk hierbij aan het bedekken van zichtbare tatoeages of het verplichten van het dragen van lange mouwen.

Kleding en preventie

U heeft sinds de wijziging van de Arbowet recht op overleg met de preventiemedewerker. Kleding die dient ter veiligheid en bescherming van uw achterban kunt u als een preventiemaatregel beschouwen. Heeft u als OR vragen of opmerkingen hierover? Bespreek dit dan met de preventiemedewerker.

WOR artikel 28

Overigens is het belangrijk dat een kledingvoorschrift niet in strijd is met de (grond)rechten van medewerkers of in strijd is met andere wettelijke verboden. Denk hierbij aan het verbod op discriminatie of het recht van iedere werknemer op vrijheid van geloofsovertuiging. Artikel 28 WOR beschrijft uw taak als OR om te waken tegen discriminatie. Let dus wel goed op bij (nieuwe) kledingvoorschriften of hier geen verboden onderscheid aan ten grondslag ligt.