Faq's
Laatst gewijzigd op: 8 mei 2012 | Geschreven door: Wander de Groot

Heeft de achterban recht op de OR-notulen?

De OR is wettelijk verplicht om de verslagen van zijn vergaderingen beschikbaar te stellen aan de achterban. De OR kan aan deze verplichting voldoen door de complete notulen te publiceren, maar een verslag van de vergadering kan dus ook. Hiervoor kan gekozen worden wanneer de letterlijke notulen niet voor publicatie geschikt zijn door te veel vakjargon, te veel details of omdat de OR zich nog niet in zijn kaarten wil laten kijken. Het is uiteraard wel de bedoeling dat de OR zijn achterban zo goed mogelijk informeert.