Faq's
Laatst gewijzigd op: 24 augustus 2020 | Geschreven door: Wander de Groot
Ontslag

Heeft de OR een rol bij individuele ontslagzaken?

Nee. De ondernemingsraad heeft geen adviesrecht- of instemmingsrecht rondom individuele ontslagzaken. Maar wees alert als het een ontslag ‘om bedrijfseconomische reden’ betreft. In dat geval kan er sprake zijn van beëindigen van bepaalde werkzaamheden, een belangrijke inkrimping van werkzaamheden of een belangrijke wijziging in de organisatie van de onderneming (artikel 25, lid 1 c,d of e WOR). Bij zo’n collectief ontslag heeft de OR adviesrecht. Het UWV toetst bij een ontslagverzoek om bedrijfseconomische redenen of de OR betrokken had moeten worden en zo ja of dit wel tijdig is gebeurd. Is dat niet het geval, dan keurt UWV de ontslagaanvraag direct af. Lees meer over het collectief ontslag en de rol van de OR in deze FAQ.