Faq's
Laatst gewijzigd op: 2 december 2015 | Geschreven door: Wander de Groot

Hoe vaak moet de RI&E gehouden worden?

Wij hebben al een paar jaar geen RI&E gehouden. Klopt dat? Hoe vaak moet de RI&E gehouden worden?

 

Het is niet geregeld hoe vaak een RI&E gehouden moet worden. Iedere organisatie maakt daarin zijn eigen keuzes. Uit artikel 5 van de Arbowet valt af te leiden dat de RI&E compleet en betrouwbaar moet zijn. De RI&E moet dus aangepast worden bij wijzigen van arbeidsomstandigheden of als de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening daar aanleiding toe geeft. Hoe vaak is dus niet te zeggen. Kijk als OR daarom regelmatig naar de situatie in uw organisatie. Vinden er veel wijziging plaats in de huisvesting, werklocatie of productieprocessen? Krijgen mensen een andere inhoud van de taak (bijvoorbeeld meer beeldschermwerk). Pak dan de oude RI&E en kijk of die nog voldoende actueel is. Wees kritisch bij het afhandelen van adviesaanvragen en beoordeel of ze ook invloed hebben op de arbeidsomstandigheden.