Faq's
Laatst gewijzigd op: 2 april 2012 | Geschreven door: Wander de Groot

Is het noodzakelijk dat nieuw gekozen OR-leden worden benoemd of geïnstalleerd door de bestuurder?

Op het moment van de bekendmaking van de uitkomsten van de OR-verkiezing is het OR-lidmaatschap van de gekozen werknemers een feit. De bestuurder speelt daarbij geen rol. Een benoeming of installatie door de bestuurder is daarom niet aan de orde. Wat in sommige organisaties wel gebruikelijk is, is dat de nieuw gekozen OR zich presenteert op een personeelsbijeenkomst. Daarbij houdt bijvoorbeeld ook de bestuurder een toespraak over het belang van medezeggenschap. Het presenteren van de nieuwe OR op een personeelsbijeenkomst wordt in de wandelgangen ook wel ‘de installatie’ van de nieuwe OR genoemd. Dit is niet wettelijk voorgeschreven, maar wel een mooie gelegenheid om de OR en de medezeggenschap binnen de organisatie onder de aandacht te brengen.