Faq's
Laatst gewijzigd op: 3 oktober 2023 | Geschreven door: Redactie Performa OR

Kan een MT-lid zich kandidaat stellen voor de OR?

Ja, dat kan. In feite kan iedereen die ten minste drie maanden bij een organisatie werkt zich kandidaat stellen voor de ondernemingsraad (art. 6 lid 3 WOR). De vraag is alleen of het ook een goed idee is. Zeker bij leden van het MT. Enerzijds zijn dat gewoon werknemers. Anderzijds is het MT een ‘verlengstuk’ van de bestuurder. Plannen worden voorbereid in bijzijn van het MT en bestuurdersbesluiten worden vaak met draagvlak van het MT voorgesteld. Anders ligt het bij leidinggevenden die niet direct bij het organisatiebeleid zijn betrokken. Denk aan teamleiders op de werkvloer. Er zijn weinig steekhoudende argumenten te verzinnen waarom zij niet in de ondernemingsraad zouden kunnen.