Faq's
Laatst gewijzigd op: 9 juli 2012 | Geschreven door: Wander de Groot

Kan de achterban de OR ter verantwoording roepen?

In principe functioneert de OR zonder last of ruggespraak. Er zijn wel een aantal wettelijke verplichtingen die de OR naar zijn achterban heeft, bijvoorbeeld ten aanzien van de OR-verkiezingen en het bekend maken van agenda’s en verslagen. Als de OR deze verplichtingen niet nakomt kan de achterban de OR via de bedrijfscommissie en kantonrechter ter verantwoording roepen. De achterban kan de OR ook op informele wijze aanspreken, maar de OR hoeft daaraan geen gevolgen te verbinden. In de praktijk heeft een OR baat bij een goede relatie met zijn achterban en zal hij daarvoor de achterban voldoende moeten betrekken, in ieder geval bij advies- en instemmingsaanvragen.