Faq's
Laatst gewijzigd op: 21 mei 2021 | Geschreven door: Wander de Groot
PAGO PMO

Kan de arbo-coördinator ook de preventiemedewerker zijn?

Ja dat kan, al zit er wel verschil tussen de twee. Het grootste verschil is de wettelijke status. Iedere werkgever is verplicht om een preventiemedewerker aan te stellen. Daarmee is de preventiemedewerker in het kader van de Arbowet een deskundige op arbo-gebied.

Arbobeleid

Dat is de arbo-coördinator niet. De arbo-coördinator houdt zich bezig met de uitvoering van het arbobeleid en ondersteunt de preventiemedewerker in het vormgeven van dit beleid. Het aanstellen van een arbo-coördinator is niet verplicht, maar kan voor midden- en grote organisaties wel erg handig zijn. In dat geval is het handiger om de functie juist niet door de preventiemedewerker te laten uitvoeren. Ook heeft de preventiemedewerker recht op ontslagbescherming, dat heeft de arbo-coördinator niet.