Faq's
Laatst gewijzigd op: 9 juli 2012 | Geschreven door: Wander de Groot

Kan de OR aspirant-leden laten meedraaien?

De WOR kent geen ‘aspirant’ OR-leden. Collega’s die op een dergelijke basis meedoen met de OR kunnen geen overlegvergaderingen met de bestuurder bijwonen en in de OR-vergaderingen zijn ze alleen toehoorder. Over de status van deze collega’s en hun faciliteiten zullen OR en bestuurder afspraken moeten maken. Deze afspraken mogen uiteraard niet in strijd zijn met de wet. Door het instellen van een commissie kan de OR collega’s op een wettelijke basis laten meedraaien.