Faq's
Laatst gewijzigd op: 16 juli 2018 | Geschreven door: Wander de Groot
Benoemen bestuurder

Kan een individueel OR-lid ook contact opnemen met een extern deskundige?

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) maakt een onderscheid tussen het raadplegen van derden op basis van artikel 18 en het raadplegen van deskundigen, zoals vastgelegd in artikel 16. Het begrip ‘derden’ is namelijk een breder begrip dan ‘deskundigen’. Een individueel OR-lid kan wel contact opnemen met een derde, maar een deskundige kan alleen door de OR of door een OR-commissie worden geraadpleegd.