Faq's
Laatst gewijzigd op: 3 april 2012 | Geschreven door: Wander de Groot

Mag de achterban zijn werk onderbreken voor raadpleging met de OR?

De wet geeft de OR het recht om zijn achterban, zo nodig onder werktijd, te raadplegen. De werkgever moet daaraan meewerken en het personeel in de gelegenheid stellen om aan die raadpleging te kunnen deelnemen. Het is aan te raden om met de bestuurder hierover afspraken te maken. Zo nodig mag een werkgever van de OR verlangen dat de achterbanraadpleging deels in lunchtijd of deels aansluitend of voorafgaand aan werktijd plaatsvindt. Komen OR en bestuurder niet tot een goede afspraak, dan kan de bedrijfscommissie om bemiddeling en advies worden gevraagd.