Faq's
Laatst gewijzigd op: 15 december 2014 | Geschreven door: Wander de Groot

Mag de termijn voor het actieve kiesrecht teruggebracht worden van een half jaar naar nul?

De wet geeft als richtlijn dat iedere in de organisatie werkzame persoon het actieve kiesrecht heeft als hij een half jaar in dienst is. Vervolgens maakt de wet het mogelijk dat deze termijn kan worden verkort of verlengd als dat bevorderlijk is voor een goede toepassing van de wet in deze organisatie. Als er bijvoorbeeld een grote flexibele schil is van werknemers met tijdelijke contracten van minder dan een half jaar, dan zou dat mogelijk een reden kunnen zijn het medezeggenschaprecht van het actieve kiesrecht onder het bereik van deze werknemers te brengen.