Faq's
Laatst gewijzigd op: 13 oktober 2019 | Geschreven door: Wander de Groot

Mag een ondernemingsraad ook individuele werknemers bijstaan?

Een ondernemingsraad is primair een vertegenwoordiging van het gehele personeel of groepen werknemers. De OR kan niet namens individuele werknemers met de bestuurder in gesprek gaan over hun persoonlijke situatie. De wet verbiedt de OR echter niet om individuele werknemers met raad en daad bij te staan. Een individuele werknemer mag bijvoorbeeld een OR-lid vragen hem te vergezellen bij een voor de werknemer belangrijk gesprek met zijn leidinggevende, als hij ‘slecht nieuws’ verwacht. Als er een vakbondsledengroep binnen de organisatie is, dan kan de OR het bijstaan van individuele werknemers ook aan deze collega’s overlaten.