Faq's
Laatst gewijzigd op: 24 september 2019 | Geschreven door: Wander de Groot

Moeten onderdeelcommissies ook gekozen worden, of worden deze gewoon benoemd door de OR?

Een onderdeelcommissie (OC) kan door de medewerkers van het desbetreffende organisatieonderdeel worden gekozen of door de OR worden benoemd. In het instellingsbesluit moet de keuze staan. De keuze kan afhankelijk zijn van de grootte van het bedrijfsonderdeel, van de zeggenschapsstructuur en van de bevoegdheden die de OR aan de OC overdraagt.

Gekozen onderdeelcommissie

De keuze voor een gekozen OC ligt voor de hand naarmate een onderdeel groter is, een eigen leiding met mandaat heeft en het de bedoeling is dat de OC als een OR functioneert.