Faq's
Laatst gewijzigd op: 9 april 2020 | Geschreven door: Wander de Groot

Onze werkgever wil extra controle op medewerkers die nog aan de slag zijn op de zaak of ze niet ziek zijn, zoals de temperatuur opnemen bij binnenkomst. Mag dit?

Nee, sowieso nooit zonder voorafgaande toestemming van elke werknemer en alleen als de meetgegevens op individueel niveau direct worden vernietigd. Het gaat tenslotte om zeer persoonlijke medische data. Het gebruik van een koortsscanner (of een test voor het gebruik van alcohol en drugs) maakt volgens de AVG inbreuk op de privacy van werknemers, omdat daarmee bijzondere (medische) persoonsgegevens worden verzameld.

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens mag een koortsscanner alleen in uitzonderlijke gevallen worden gebruikt met een terecht beroep op de uitzonderingen uit de wet. Bijvoorbeeld om verdere besmetting van corona te voorkomen uit oogpunt van de volksgezondheid of het algemeen belang. Inmiddels blijkt dat het meten van koorts geen goede indicatie is of iemand corona heeft, dus valt die beroepsgrond weg.