Faq's
Laatst gewijzigd op: 28 mei 2012 | Geschreven door: Wander de Groot

Vallen kleine wijzigingen onder het instemmingsrecht?

De OR heeft instemmingsrecht bij besluiten van de bestuurder over de sociale beleidsonderwerpen die genoemd staan in artikel 27, lid 1 van de WOR. Het gaat hier om invoering van nieuwe regelingen en om wijziging of intrekking van bestaande regelingen. De wet maakt geen onderscheid tussen grote of kleine wijzigingen en geeft ook niet aan dat het instemmingsrecht alleen zou gelden bij wijzigingen van ingrijpende aard. Een OR zal zich in de praktijk waarschijnlijk wel vooral bezighouden met belangrijke wijzigingen die voor het personeel gevolgen hebben.