Faq's
Laatst gewijzigd op: 14 november 2019 | Geschreven door: Wander de Groot

Waar moet de OR op letten wat betreft het contract met de arbodienst?

Er zijn een aantal dingen waar u als ondernemingsraad goed op moet letten bij het beoordelen van een arbodienst en het contract. Vaak staat in de vorm van een bijlage een lijst van diensten aan het contract. Dat is een belangrijk deel van het arbocontract. Hier staat welke diensten de arbodienst allemaal levert en tegen welke prijs. Dit verschilt sterk per arbodienst. Let goed op of het arbocontract aan de minimale wettelijke eisen voldoet. Ga ook na of alle arbodienstverlening die uw achterban nodig heeft en die voor uw organisatie van belang is erin staat.

Het hele contract moet in ieder geval de volgende punten benoemen:

 • hoe de toegang tot de bedrijfsarts geregeld is;
 • ziekteverzuimbegeleiding;
 • advisering door de bedrijfsarts over preventieve maatregelen voor het algemeen arbeidsomstandighedenbeleid;
 • toegang voor de bedrijfsarts tot alle werkplekken;
 • het aanbieden van een second opinion aan werknemers;
 • een werkwijze hoe en waar medewerkers klachten over de dienstverlening door de bedrijfsarts kunnen indienen;
 • de samenwerking van de bedrijfsarts met de preventiemedewerker(s), de OR/ PVT en andere belanghebbende werknemers;
 • procedure voor het melden van beroepsziekten door de bedrijfsarts.

Indien nodig in uw organisatie:

 • arbeidsgezondheidskundig onderzoek
 • aanstellingskeuringen
 • toetsen van en adviseren over de Risico Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E)

Overigens kan uw bestuurder er natuurlijk ook voor kiezen om meer dan de wettelijk verplichte taken op te nemen in het arbocontract. Bekijk in dit model hoe een basiscontract tussen uw bestuurder en de arbodienst eruit kan zien.