Faq's
Laatst gewijzigd op: 13 oktober 2019 | Geschreven door: Wander de Groot

Wanneer kan de OR commissies instellen?

De wet, artikel 15 van de WOR, bepaalt dat de ondernemingsraad commissies kan instellen als dat redelijkerwijs nodig is voor het OR-werk. Je kunt daarbij denken aan het instellen van vaste commissies voor HRM-beleid, Arbobeleid of het financieel beleid of een voorbereidingscommissie voor de behandeling van een adviesaanvraag. De ondernemingsraad kan op die manier zijn taken onder de OR-leden verdelen. In een commissie mag de OR ook andere collega’s benoemen. De bestuurder moet toestemmen met de instelling van een OR-commissie.