Faq's
Laatst gewijzigd op: 13 oktober 2019

Wanneer kan de OR commissies instellen?

De wet, artikel 15 van de WOR, bepaalt dat de ondernemingsraad commissies kan instellen als dat redelijkerwijs nodig is voor het OR-werk. Je kunt daarbij denken aan het instellen van vaste commissies voor HRM-beleid, Arbobeleid of het financieel beleid of een voorbereidingscommissie voor de behandeling van een adviesaanvraag. De ondernemingsraad kan op die manier zijn taken onder de OR-leden verdelen. In een commissie mag de OR ook andere collega’s benoemen. De bestuurder moet toestemmen met de instelling van een OR-commissie.