Faq's
Laatst gewijzigd op: 29 november 2019 | Geschreven door: Wander de Groot

Wat is een arbocatalogus en wat kan de ondernemingsraad hiermee?

De Arbowet kent een groot aantal doelvoorschriften, bijvoorbeeld voor geluid op de werkplek. Werkgevers en werknemers (of hun belangenorganisaties) maken in een arbocatalogus samen afspraken hoe ze aan de doelvoorschriften gaan voldoen. Vaak worden deze per sector afgesloten. Het is dus echt maatwerk en de oplossingen sluiten aan op de praktijk. Er wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met taalvaardigheid, soort werk en opleidingsniveau van het personeel. De arbocatalogus wordt door de inspectie SZW getoetst en is dan geen vrijblijvend document meer en wordt bij de handhaving gebruikt.

Bruikbare tool voor ondernemingsraad

In veel bedrijven is de arbocatalogus niet bekend of de werknemers maken er geen gebruik van. Voor de ondernemingsraad een uitgelezen kans om arbeidsomstandigheden op de kaart te zetten. Promoot de catalogus richting achterban en leg uit wat het nut ervan is voor de medewerkers. Check bij het bespreken van het plan van aanpak (dat bij de RI&E hoort) of de oplossingen uit de arbocatalogus komen.