Faq's
Laatst gewijzigd op: 23 mei 2017 | Geschreven door: Wander de Groot

Wat wordt er bedoeld met de stimulerende taak van de OR?

Naast sterke rechten zoals het instemmingsrecht en het adviesrecht, heeft u ook een stimulerende taak. Dit wordt ook wel de zorgplicht genoemd. De stimulerende taak betreft voornamelijk maatschappelijke onderwerpen. Deze zorgplicht is vastgelegd in artikel 28 WOR en bestaat grofweg uit vier verschillende aspecten:

Arbo

Het bevorderen van naleving van voorschriften op het gebied van arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en arbeids- en rusttijden.

Betrokkenheid werknemers

Het bevorderen van werkoverleg en betrokkenheid van werknemers bij de regeling van de arbeid.

Discriminatie

Het tegengaan van discriminatie en het bevorderen van gelijke behandeling van mannen en vrouwen alsmede de inschakeling van gehandicapten en minderheden in de onderneming.

Milieu

Het bevorderen van de zorg voor het milieu.