Faq's
Laatst gewijzigd op: 14 januari 2021 | Geschreven door: Wander de Groot
Ondernemingsraad

We hebben meer dan 50 werknemers, moeten we nu een OR instellen?

Ja, zodra een organisatie 50 medewerkers of meer heeft is een ondernemingsraad verplicht. U kunt uw bestuurder dan vragen een ondernemingsraad in te stellen. Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder om ervoor te zorgen dat er een OR komt. Over het algemeen wordt tussen de drie en zes maanden als een redelijke termijn gezien om een OR op te richten.

Bestuurder wil geen OR

Weigert uw bestuurder om een OR in te stellen, dan kunnen de werknemers de vakbond inschakelen die actief is binnen uw organisatie. Vraag de vakbond om bij de bestuurder er op aan te dringen dat er een OR komt. Als de vakbond er met de bestuurder niet uitkomt kan een afvaardiging van de werknemers naar de Bedrijfscommissie stappen. De Bedrijfscommissie bemiddelt bij problemen die verwant zijn aan medezeggenschapszaken of zaken die binnen de medezeggenschap of tussen de medezeggenschap en bestuurder spelen. Als de bestuurder blijft weigeren kan de vakbond een procedure starten bij de kantonrechter. Werknemers mogen ook zelf naar de rechter stappen, maar het is verstandiger om dit samen te doen. De kantonrechter kan op grond van artikel 36 uit de WOR stellen dat de bestuurder in gebreke blijft bij het instellen van een verplichte OR. De rechter kan ervoor kiezen om de bestuurder een bepaalde termijn te geven waarbinnen hij alsnog een OR moet instellen. Als de bestuurder dit niet doet kan de rechter een sanctie opleggen, bijvoorbeeld het betalen van een dwangsom. Bekijk deze FAQ voor meer informatie over een weigerende bestuurder.

Vrijwillige OR

Overigens zijn de regels in het tegengestelde geval anders. Als er een OR is, maar het aantal werknemers daalt naar onder de vijftig, dan mag de OR de gehele zittingstermijn af te maken. Met wederzijdse instemming kan de OR ook daarna nog blijven bestaan, als een zogenaamde ‘vrijwillige OR’ met dezelfde bevoegdheden, of worden omgezet in een personeelsvertegenwoordiging (PVT), met iets minder rechten.

Lees meer over het instellen van een OR in onze checklist.