Faq's
Laatst gewijzigd op: 16 januari 2017 | Geschreven door: Wander de Groot

Welke informatie moeten wij als OR verplicht aan de achterban verstrekken?

In de WOR (Wet op de Ondernemingsraden) staan vijf zaken vastgelegd waarover u de achterban verplicht moet informeren. Dit is vastgelegd in artikel 14 en 23a.

  1. De agenda van de vergaderingen van de OR;
  2. De verslagen van de vergaderingen van de OR;
  3. Het jaarverslag van de OR;
  4. De agenda van de overlegvergaderingen met de bestuurder;
  5. Het verslag van de overlegvergadering met de bestuurder.

Houd er rekening mee dat verslagen en vergaderingen voor uw achterban dikwijls geen dagelijkse kost is. Zorg ervoor dat de informatie voor hen begrijpelijk is door bijvoorbeeld achtergrondinformatie en verwijzingen naar andere stukken of besluiten toe te voegen.