Faq's
Laatst gewijzigd op: 23 juli 2020 | Geschreven door: Wander de Groot
Online systeem

Welke rechten heeft de OR bij het selecteren van nieuwe HRM-software?

Bij de keuze voor nieuwe HRM-software kunt u als OR advies- en instemmingsrecht hebben. Er zijn wel verschillende factoren waar u op moet letten.

Adviesrecht

De OR heeft adviesrecht op basis van twee factoren:

  • De OR heeft adviesrecht als er het voornemen is een belangrijke investering te doen. Vaak zijn dergelijke systemen prijzig en heeft de OR dus adviesrecht (artikel 25h WOR).
  • De OR heeft adviesrecht bij belangrijke technische voorzieningen. Er valt te argumenteren dat een dergelijk systeem hieronder valt (artikel 25k WOR).

Instemmingsrecht en persoonsgegevens

Verandert er door de invoering van het nieuwe softwaresysteem een regeling rondom het verwerken, vastleggen of beschermen van persoonsgegevens? Dan geldt ook instemmingsrecht (artikel 27k WOR).

Vroeg betrokken

Het is belangrijk om als OR zo vroegtijdig mogelijk betrokken te worden in het proces van het selecteren van een nieuw HRM-systeem. Juist omdat de OR op veel vlakken een belangrijke rol heeft. Die rol begint eigenlijk nog voor de selectiegesprekken. Namelijk bij het bepalen van het beschikbare budget en het samenstellen van een eisenpakket. Juist als de OR bij deze beginstappen betrokken wordt, kan er sprake zijn van wezenlijke invloed.

Meer weten over de Wet op Ondernemingsraden? Kijk dan het webinar Haal meer uit de WOR: aan de slag met onbekende rechten.