Faq's
Laatst gewijzigd op: 10 september 2018 | Geschreven door: Wander de Groot

Welke (wettelijke) rechten heeft een voorbereidingscommissie?

Net als voor andere commissies geldt, u kunt een voorbereidingscommissie instellen als u dat redelijkerwijs nodig acht voor het uitvoeren van uw medezeggenschapwerk. U dient het voornemen om een commissie in te stellen aan de bestuurder voor te leggen. Als de bestuurder bezwaren heeft, kunt u een beslissing van de kantonrechter vragen. Zo blijkt uit het eerste lid van artikel 15 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR).

Tijdelijke commissie

Een voorbereidingscommissie is per definitie tijdelijk, u kunt een voorbereidingscommissie instellen om bepaalde onderwerpen voor te bereiden, denk aan een adviesaanvraag. Let wel op: een voorbereidingscommissie heeft niet de rechten of bevoegdheden van de ondernemingsraad. Wel kunnen naast mensen uit de OR, ook andere medewerkers in de commissie plaatsnemen.

Instellingsbesluit

Wilt u een voorbereidingscommissie instellen? Dan dient u dit in een instellingsbesluit op te nemen.