Nieuws
Publicatiedatum: 22 oktober 2018 | Geschreven door: Wander de Groot

20% van de werknemers voelt zich geïntimideerd

Maar liefst 20% van de Nederlandse werknemers ervaart ongewenst gedrag op de werkvloer. Vooral intimidatie (20%) en pesten (12%) zijn vormen van ongewenst gedrag die vaak voorkomen. Minder vaak voorkomend zijn discriminatie (7%), ongewenste seksuele aandacht (4%) en geweld van collega’s of leidinggevenden (1%). Zo bleek onlangs uit onderzoek van Schouten en Nelissen onder 1.300 werkenden. Als ondernemingsraad is het uw taak om discriminatie in de organisatie tegen te gaan. Daarnaast is arbobeleid een van de belangrijkste thema’s voor de OR en daarbij hoort ook psychosociale arbeidsbelasting (PSA).

PSA-beleid & het instemmingsrecht van de OR

Ongewenst gedrag op de werkvloer leidt tot een gevoel van uitputting onder medewerkers, zo blijkt uit het onderzoek. Ook heeft pestgedrag op de werkvloer invloed op de ervaren werkdruk. 24% van de mensen die aangeven veel werkdruk te hebben, ervaart pestgedrag op het werk. Gaat uw bestuurder aan de slag met het PSA-beleid in uw organisatie? Let dan op: u heeft instemmingsrecht op basis van artikel 27 lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR).

Initiatiefrecht

Wil uw OR zelf proactief het PSA-beleid of het tegengaan van discriminatie op de agenda zetten? Gebruik dan uw initiatiefrecht (artikel 23 lid 3 WOR).