Nieuws
Publicatiedatum: 15 november 2012 | Geschreven door: Wander de Groot

40% van directeuren ‘vergeet’ de OR instemming te vragen

Volgens de Wet op de ondernemingsraden mag een directeur geen personeelsregeling instellen of wijzigen zonder uitdrukkelijke instemming van de ondernemingsraad. Het gaat dan om personeelsregelingen als vakantieroosters, arbeidsomstandigheden, ontslagbeleid, werkoverleg en privacyregelingen. Uit het onderzoek OR Insight blijkt echter dat bijna 40% van de ondernemingsgraden niet alle instemmingsverzoeken krijgt die de raad wel zou moeten krijgen. Van de gemiddeld zes keer per jaar dat een ondernemingsraad haar instemming zou moeten geven met een wijziging in personeelsregeling, gebeurt dit slechts vijf keer. Een op de zes keer wordt de OR dus omzeild.

In 2011 heeft 92% van de ondernemingsraden een of meer instemmingsverzoeken gekregen van de bestuurder, 8% van de ondernemingsraden heeft dus geen enkel instemmingsverzoek ontvangen. In kleinere organisaties, tot 100 werknemers, heeft zelfs 17% geen instemmingsverzoek gehad.

Nu kan het zo zijn dat in een bepaald jaar er geen wijzigingen in personeelsregelingen zijn en dat de OR dus ook niets heeft om mee in te stemmen. Maar zo ligt het meestal niet. Volgens 62% van de ondernemingsraden heeft de bestuurder wel in alle gevallen dat hij dat moest ook daadwerkelijk een instemmingsverzoek aan de OR voorgelegd. Bij 38% van de ondernemingsraden was dit echter niet het geval en is er dus sprake van ‘gemiste aanvragen’, wijzigingen die de bestuurder bewust of onbewust niet aan de OR heeft voorgelegd.