Nieuws
Publicatiedatum: 19 november 2013 | Geschreven door: Wander de Groot

5,3 miljoen mensen chronisch ziek in Nederland

Nederlanders zijn veel minder gezond dan het lijkt. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) lijden namelijk 5,3 miljoen mensen aan een chronische ziekte. Het aantal chronisch zieken is bovendien in acht jaar tijd met 17 procent gestegen. De groei komt niet alleen door de vergrijzing, maar ook doordat ziekten eerder worden gezien en doordat behandelingen beter zijn geworden, waardoor mensen langer leven. Huisartsen houden bovendien beter bij wie een chronische aandoening heeft.

Arbo, de ondernemingsraad en chronisch zieken

Binnen uw organisatie werken waarschijnlijk ook mensen met een chronisch ziekte. Hoe gaat uw bestuurder om met hen? Zit deze groep collega’s thuis of maakt de bestuurder er werk van om deze mensen (gedeeltelijk) te laten re-integreren. Uw OR heeft een stimulerende taak op het gebied van arbo. U kunt het onderwerp op de agenda zetten. Bij vaststelling of wijziging van het ziekteverzuim- en re-integratiebeleid heeft uw OR instemmingsrecht.