Nieuws
Publicatiedatum: 23 april 2018 | Geschreven door: Wander de Groot

Aantal ongevalsonderzoeken Inspectie SZW sterk gestegen

Het aantal bij Inspectie SZW gemelde ongevalsonderzoeken is in 2017 gestegen met 12% naar maar liefst 4.250. Vooral in de sectoren industrie, bouwnijverheid, handel en vervoer en opslag is het risico op een arbeidsongeval voor medewerkers hoog. De meeste arbeidsongevallen doen zich voor bij 55-plussers. Er moet meer aandacht komen voor duurzame inzetbaarheid van deze groep medewerkers, aldus de Inspectie. Ook uitzendkrachten baren de Inspectie zorgen. Het aantal arbeidsongevallen onder uitzendkrachten neemt nog jaarlijks toe, vaak gaat het om jonge medewerkers van 15-25 jaar. Het aantal arbeidsongevallen dat tot dodelijke slachtoffers heeft geleid, is overigens wel afgenomen. Zo bleek afgelopen week uit het onderzoeksrapport ‘Staat van arbeidsveiligheid’ van de Inspectie SZW.

Magere 15% van de bedrijven toereikend arbobeleid

De combinatie van het hebben van een toereikende Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E) met een plan van aanpak en regulier overleg met werknemers is belangrijk voor een goede beheersing van veiligheidsrisico’s, aldus de Inspectie. Aan deze combinatie van verplichtingen voldoet slechts 15% van de bedrijven. Maak gebruik van uw recht als ondernemingsraad om met de preventiemedewerker te overleggen hoe u de veiligheidsrisico’s kunt terugdringen in uw organisatie.

Ondernemingsraad & de RI&E: gebruik uw instemmingsrecht

Maar liefst 40% van de medewerkers werkt bij een organisatie zonder RI&E. Slechts 27% van de bedrijven heeft een RI&E waarin alle belangrijke risico’s zijn geïnventariseerd. Vooral in kleinere organisaties mankeert er nogal wat als het gaat om de RI&E en veiligheidsvoorschriften. Werk aan de winkel dus voor de ondernemingsraad. U heeft instemmingsrecht als het gaat om de RI&E. Zet het opstellen of actualiseren van de RI&E op de overlegagenda. Gebruik uw initiatiefrecht om het naleven van veiligheidsvoorschriften door uw achterban aan de kaak te stellen.

Meer weten over het opstellen van een RI&E en het plan van aanpak? Gebruik daarvoor deze checklist.