Nieuws
Publicatiedatum: 4 juni 2020 | Geschreven door: Wander de Groot

Advies aan kabinet: voorlopig nog thuiswerken

De nieuwe Denktank Coronacrisis adviseert het kabinet ook na 1 september zoveel mogelijk in te zetten op thuiswerk voor wie dat kan, flexibele werktijden in plaats van de standaard werkdag, het inrichten van lokale werkhubs en het weren van studenten uit de OV-spits.

Beperkte OV-capaciteit

Dat is allemaal nodig op ervoor te zorgen dat de beperkte ruimte in het openbaar vervoer en het wegennet de aankomende tijd beschikbaar blijven voor mensen die echt naar hun werkplek moeten. Vooral de OV-capaciteit is en blijft voorlopig beperkt.

Denktank Coronacrisis

Dit is het eerste advies van de Denktank Coronacrisis aan het kabinet, speciaal gericht op mobiliteit. Deze denktank bundelt de adviezen van sociale partners, SER, VNG, WRR en het Planbureau voor de leefomgeving. De denktank is de tegenhanger van het Outbreak management team (OMT), van waaruit vooral medisch specialisten het kabinet adviseren.

Thuiswerk

De denktank wil thuiswerk niet verplichten, maar werkgevers en werknemers aansporen daar wel afspraken over te maken. Voorwaarde is wel dat er goed gelet wordt op veilig en gezond thuiswerken. Het kabinet kan dat faciliteren door de tijdelijke verhoging van de vrije ruimte van de Werkkostenregeling (WKR) te verlengen. Daarmee kan de thuiswerkplek fiscaal vriendelijk arbo verantwoord worden ingericht.

Werkhubs

Voor werknemers die thuis niet de rust kunnen vinden om geconcentreerd te werken, stelt de denktank voor werkhubs te organiseren: lokale shared offices, dichtbij woonwijken, die voor allerlei werknemers te gebruiken zijn.

Werktijden

Geen vaste werktijden meer, maar flexibele begin- en eindtijden. Dat kan ook helpen om spitsproblemen de voorkomen. Vooral werknemers in kennisintensieve sectoren, zoals de zakelijke dienstverlening en de overheid, hoeven niet per se van negen tot vijf te werken.

Onderwijs

Een andere goede manier om overvolle treinen en files te voorkomen, is studenten uit het hoger onderwijs zo veel mogelijk te weren uit de spits. Gedeeltelijk doorzetten van online colleges en spreiding van lestijden kunnen daarbij helpen.

OR aan de slag

Aanpassingen van werktijden en werklocaties, of dat nu op kantoor, in een workhub of thuis is, brengen risico’s mee voor de gezondheid en veiligheid van medewerkers. Het is uw taak als ondernemingsraad hier het gesprek over aan te gaan met uw bestuurder. Zijn voorgenomen besluiten over aanpassing van werktijd en werkplek zijn advies- en instemmingsplichtig.