Nieuws
Publicatiedatum: 23 december 2020 | Geschreven door: Wander de Groot
Geen alcohol

Alcohol en drugsgebruik op werkvloer tegengaan met beleid

Het gebruik van alcohol en drugs op de werkvloer kan zorgen voor veel problemen. Als uw organisatie inzet op goed ADM-beleid (alcohol, drugs, medicijnen) kan veel schade worden voorkomen. Het Trimbos Instituut heeft onlangs een handreiking voor werkgevers gepubliceerd, met informatie en tips voor het opstellen van ADM-beleid.

Preventie en hulp

ADM-beleid moet zich in eerste instantie richten op het voorkomen van problemen. Dat begint bij  het informeren van werknemers over de gezondheidsschade en de risico’s op de werkvloer van alcohol, drugs en medicijnen. Daarnaast is actieve ondersteuning en zorg bij problematisch gebruik van verdovende middelen van belang, niet alleen tijdens een ontwenningsbehandeling maar ook bij het erop volgende re-integratietraject. Let op: verslaving is een behandelbare ziekte en op zich geen reden tot ontslag. Natuurlijk kan het in bepaalde gevallen anders liggen als er meer factoren meespelen.

ADM-beleid

Volgens artikel 3 van de Arbowet heeft elke werkgever de zorgplicht voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers in relatie tot het werk. ADM hoort daarom in de risico- inventarisatie en -evaluatie (RI&E) met een uitwerking in het plan van aanpak. Betrek de preventiemedewerker bij het opstellen en uitvoeren van het ADM-beleid. En weet dat de OR instemmingsrecht heeft over alle zaken rond de RI&E. Dus ook het ADM-beleid moet eerst langs uw OR.