Nieuws
Publicatiedatum: 10 april 2017 | Geschreven door: Wander de Groot

Analyse arbeidsinspectie: grootste arbogevaar is vallen

De meest voorkomende klachten over arbeidsomstandigheden gaan over valgevaar op de werkplek (vooral in bouw en industrie), onveilige omgang met asbest, overtredingen van de arbeidstijden, onvoldoende of slechte arbeidsmiddelen en arbozorg en een te hoge werkdruk. Dat blijkt uit een analyse van de Inspectie SZW naar de klachten en ongevalsmeldingen die bij de arbeidsinspectie binnenkwamen in de periode 2012-2016. In 2015 kwamen er 3.000 klachten over arbeidsomstandigheden binnen bij de inspectie en ruim 3.600 meldingen van bedrijfsongevallen. Dat laatste aantal is de afgelopen jaren groeiend, mede vanwege de flinke verhoging van de boetes op het niet melden van ongevallen.

Dodelijk

In het rapport Klachten en ongevallen arbeidsomstandigheden is ook te lezen dat de meeste klachten van individuele (ex-)werknemers afkomstig waren. Eén op de twee klachten over arbeidsomstandigheden wordt nader onderzocht, als er een mogelijk gevaar is voor de veiligheid of gezondheid of bij ernstige misstanden. Twee op de drie arbeidsongevallen wordt ook onderzocht. In de eerste helft van 2016 is het aantal dodelijke bedrijfsongevallen ook gegroeid. De inspectie is nu bezig uit te zoeken wat daarvan de oorzaak is.

Rol OR

De meeste klachten zijn afkomstig van (oud-)werknemers. Klachten van een vakbond of OR moet de  inspectie altijd onderzoeken. Ook kan een OR de inspectie vragen om op locatie te komen kijken. De OR heeft ook het recht bij het inspectiebezoek aanwezig te zijn en met de inspecteur te overleggen, tenzij het gaat om een bedrijfsongeval. Achteraf mag de OR het rapport van de inspectie altijd inzien.