Nieuws
Publicatiedatum: 11 mei 2022 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier
Arbeidsinspectie arbeidsmigratie

Arbeidsinspectie luidt noodklok over arbeidsmigratie

De Arbeidsinspectie verhaalt in haar jaarverslag over 2021 van onthutsende toestanden voor arbeidsmigranten in Nederland. Zij worden vaak blootgesteld aan onderbetaling, te weinig inzet of juist te lange arbeidstijden en onverantwoorde omgang met gevaarlijke stoffen. En dan hebben ze privé ook nog eens te maken met uitbuiting bij huisvesting van de werkgever, overbewoning, gebrek aan privacy en grensoverschrijdend gedrag. Inspecteur-generaal Rits de Boer vraagt zich hardop in het voorwoord van zijn jaarverslag af of we dit soort arbeidsmigratie wel moeten willen.

Politiek statement

Dat is een nogal politiek statement voor een ambtenaar. De Boer gelooft niet meer in betere afspraken met werkgevers: het probleem moet fundamenteler worden aangepakt. De politiek moet zich – nationaal en in Europees verband – buigen over de vraag of arbeidsmigratie op deze schaal wel wenselijk is. Het is weliswaar een quick win voor werkgevers op zoek naar een paar extra handen, maar het legt de lasten van huisvesting, integratie en arbeidsveiligheid op het maatschappelijke bordje.

Impact

De Boer pleit in een artikel in De Volkskrant voor een bezinning op wat een duurzame arbeidsmarkt is. Het jaarverslag van de Arbeidsinspectie is inmiddels naar de Tweede Kamer gestuurd en onderwerp van gesprek de aankomende weken. Het jaarverslag kent een compleet andere opzet dan anders; eerst een bijna politieke analyse, pas daarna de gebruikelijke statistieken en effectanalyses. De Boer weet de media daarmee goed te bespelen: nog nooit heeft een jaarverslag van de Arbeidsinspectie zoveel politieke impact gehad.