Nieuws
Publicatiedatum: 5 september 2022 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier
Inspectie

Arbeidsinspectie meldt 3.482 ongevallen in 2021

In 2021 heeft de Arbeidsinspectie 3.482 meldingen van ongevallen ontvangen, waarvan 58 met dodelijke afloop. Het aantal meldingen is 5% minder dan in 2020 en 18% minder dan in 2019. Net als voorgaande jaren vielen de meeste slachtoffers van ernstige arbeidsongevallen in de sectoren industrie, bouwnijverheid, handel en vervoer en opslag. Afgezet tegen het aantal werknemers zijn dat afvalbeheer, bouw, landbouw, bosbouw en visserij. Dat blijkt uit een brief van 2 september van minister Karien van Gennip van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ongevalstypen

De belangrijkste ongevalstypen zijn vallen en in contact komen met machines of gevaarlijke stoffen. Slachtoffers zijn vaak mannen jonger dan 24 en ouderen van 45 jaar en ouder. Dit is al een aantal jaren gelijk. Meldingsplichtige ongevallen zijn arbeidsongevallen met ziekenhuisopname, blijvend letsel of met dodelijke slachtoffers. De Arbeidsinspectie gaat tot vervolgonderzoek over als er voldoende aanknopingspunten zijn. In 2021 heeft de Arbeidsinspectie 2.038 ongevalsonderzoeken verricht, waarvan 1.957 afgesloten.

Rol OR

Veiligheid is een belangrijk thema voor de OR. Bij een bedrijfsongeval is de bestuurder verplicht het ongeval direct te melden bij de Arbeidsinspectie. Meldt de bestuurder het ongeval niet, dan kan de OR het ongeval melden bij de Arbeidsinspectie. Ook moet de bestuurder snel inventariseren wat de oorzaak  van het ongeval is en indien nodig de RI&E aanpassen om de veiligheid te garanderen. Het opstellen van een RI&E, het aanpassen of actualiseren ervan heeft instemming nodig van de OR.