Nieuws
Publicatiedatum: 6 december 2022 | Geschreven door: Wander de Groot

Arbeidsinspectie schetst meerjarenplan 2023-2026

De Arbeidsinspectie heeft het aantal toezichtsprogramma’s voor de periode 2023-2026 teruggebracht van 15 naar 11: Arbeidsuitbuiting & ernstige benadeling, Uitzendbureaus, (Internationale) aanpak van schijnconstructies en cao-naleving, Toezicht op het sociaal domein, PSA, arbeidsdiscriminatie en fysieke belasting, Blootstelling gevaarlijke stoffen, Asbest, Procesveiligheid Brzo/ARIE, Certificatie & markttoezicht, Goed werkgeverschap, Trends en ontwikkelingen.  Dat blijkt uit een Kamerbrief van Minister Karien van Gennip van Sociale Zaken van 25 november.

Extra fte’s

Om goed toezicht te kunnen houden op deze programma’s groeit het aantal arbeidsplaatsen van de Arbeidsinspectie tot 1.600 fte’s. Deze uitbreiding is onder andere nodig om toezicht te houden op de verplichte certificering van uitzendbureaus, fraudebestrijding door misbruik NOW en taken door nieuwe wet- en regelgeving zoals het opnieuw leven inblazen op het toezicht op de ARIE-bedrijven, toezicht op asbestverwerking door aanpassingen van het Arbobesluit en de Arboregeling pen het controleren van buitengrenscontroles samen met de Douane Nederland.