Nieuws
Publicatiedatum: 15 februari 2016 | Geschreven door: Wander de Groot

Bestuurlijke boete overtreding Arbowet lager

Een organisatie kan een boete van de Inspectie SZW krijgen als de Arbowet wordt overtreden. Deze boete wordt nu lager als de werkgever kan aantonen dat hij zich heeft ingespannen om het werk gezonder en veiliger te maken. De werkgever kan zich nu op vier inspanningen laten beoordelen. Dat is als de werkgever de risico’s voldoende heeft geïnventariseerd en een veilige werkwijze heeft ontwikkeld, dat er de nodige randvoorwaarden zijn om veilig te kunnen werken, dat er instructies zijn gegeven en dat er toezicht wordt gehouden.

Ondernemingsraad & overtreding Arbowet

Voor elke grond waar de werkgever aan voldoet, geldt een verlaging van 25% van de boete. Als hij aan alle inspanningen voldoet dan kan hij de boete met 100% reduceren. De OR kan een rol spelen om het werk veiliger te maken. Kijk of de RI&E nog actueel is en verzamel klachten over veiligheid op de werkvloer. Bespreek dit vervolgens met uw bestuurder.