Nieuws
Publicatiedatum: 5 november 2020 | Geschreven door: Wander de Groot
Rechtszaak

Bovenwettelijk instemmingsverzoek kan OR niet afdwingen

Is uw OR om instemming gevraagd bij een voorgenomen besluit waar dit niet voor verplicht is? Dan hoeft de bestuurder bij het intrekken of wijzigen van dit besluit dit niet nogmaals te doen. De kantonrechter oordeelde hiernaar in een zaak tussen de centrale ondernemingsraad (COR) van bouwbedrijf Bam en de bestuurder op 28 oktober 2020.

Bovenwettelijk instemmingsrecht

De bestuurder van bouwbedrijf Bam diende vaak instemmingsverzoeken voor nieuwe arbeidsvoorwaardelijke regelingen in bij de COR. Dit is de bestuurder niet verplicht, omdat bepaalde arbeidsvoorwaardelijke regelingen niet onder het instemmingsrecht vallen. Omdat de bestuurder regelmatig met dit soort instemmingsverzoeken bij de COR kwam, hebben beide partijen dit bovenwettelijk instemmingsrecht vastgelegd in een convenant. Hierin stond ook vastgelegd dat de COR instemmingrecht heeft bij het wijzigen of intrekken van de regeling.

Rechtszaak

De rechter ziet dit toch anders. Hoewel het gunstig is voor de bestuurder als de ondernemingsraad instemt met de vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling, mag de bestuurder wel zelf bepalen of hij de regeling voorlegt aan de OR. De rechter oordeelde dat de COR onredelijk handelt als zij instemming vereist van een instelling, wijziging of intrekking van een arbeidsvoorwaarderegeling waar de COR geen instemmingsrecht over heeft.

WOR

Met de uitspraak grijpt de rechter terug op de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). In artikel 27 van de WOR staat beschreven over welke zaken een ondernemingsraad instemmingsrecht heeft. Dit gaat onder andere over pensioenzaken, winstregelingen, vakantieregelingen en ontslagbeleid, allerlei  arbeidsvoorwaardezaken. Maar als de bestuurder een voorgenomen besluit heeft dat niet in artikel 27 staat beschreven, heeft de OR dus geen instemmingsrecht.