Nieuws
Publicatiedatum: 16 april 2014 | Geschreven door: Wander de Groot

Cao’s in het slop

Het overleg tussen werkgevers- en werknemersorganisaties voor een nieuwe cao verloopt niet soepel. Op 1 april 2014 zijn er 518 cao’s verlopen zonder dat er nieuwe voor in de plaats zijn gekomen. Dit is meer dan de helft van het totale aantal van 900 cao’s in Nederland. Volgens werkgeversvereniging AWVN blijven de onderhandelingen vastlopen op de looneisen van de vakbonden.  Zolang er geen nieuwe cao is, vallen de werknemers meestal onder de nawerking van de verlopen cao. Als dat niet het geval is en de bepalingen uit de cao na de looptijd vervallen dan gelden de afspraken die zijn vastgelegd in de wet, de individuele arbeidsovereenkomst en het personeelsreglement. Als er bij uw achterban veel vragen zijn over de cao, kunt u de bestuurder vragen om het personeel te informeren over het uitblijven van een nieuwe cao en de gevolgen ervan. Het kan bovendien handig zijn om te kijken of de verlopen cao nageleefd wordt of niet.