Nieuws
Publicatiedatum: 22 juni 2021 | Geschreven door: Wander de Groot
Seksuele intimidatie op het werk

CNV: meerderheid vrouwen onveilig op het werk

De meeste vrouwen hebben te maken met een vorm van seksuele intimidatie op het werk. Bijna een derde heeft te maken gehad met fysieke seksuele intimidatie, 61% krijgt vervelende opmerkingen of ander seksueel taalgebruik als sissen voor de kiezen en bij 25% komt intimidatie online voor. Dat blijkt uit het onderzoek van CNV op 17 juni.

Onderzoek

Het onderzoek werd uitgevoerd onder een groep van 2.700 werknemers. Ook mannen krijgen te maken met seksuele opmerkingen, maar veel minder dan vrouwen. Ongeveer 18% van de mannelijke respondenten zeggen dit ooit te hebben meegemaakt. Daarbij komt dat seksuele intimidatie niet goed bespreekbaar lijkt op de werkvloer. Ruim een kwart van de ondervraagden weet niet waar zij binnen de eigen organisatie terecht kan met een klacht en 41% gaat niet naar de vertrouwenspersoon. Waarschijnlijk komt dit door het gebrek aan preventief beleid, want slechts één op de drie heeft hier een protocol voor.

PSA en de rol van de OR

Seksuele intimidatie op de werkvloer is zeer ernstig en een vorm van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Het kan bij slachtoffers leiden tot verzuim en werkstress. U heeft als ondernemingsraad een belangrijke rol in het beschermen van uw achterban als het gaat om dergelijke risico’s. Onder andere door PSA mee te nemen in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Bekijk in onze checklist wat uw OR kan doen om seksuele intimidatie binnen de organisatie te voorkomen en tegen te gaan.