Nieuws
Publicatiedatum: 16 juli 2018 | Geschreven door: Wander de Groot
verhoging minimumloon

Compensatie transitievergoeding voor zieke medewerkers

Vanaf 2020 krijgen werkgevers die een transitievergoeding moeten betalen bij het ontslag van langdurig zieke medewerkers financiële compensatie. Onlangs ging de Tweede Kamer akkoord met het wetsvoorstel van Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) waarin dit wordt geregeld. De regeling wordt met terugwerkende kracht ingevoerd vanaf de datum dat de transitievergoeding is ingevoerd per 1 juli 2015. Dus ook voor zieke medewerkers die uw bestuurder in het verleden een transitievergoeding heeft betaald, wordt hij gecompenseerd.

Wijziging aanstellingsbeleid?

De regeling moet ervoor zorgen dat het aantrekkelijker wordt om medewerkers in vaste dienst te nemen. SZW zal samen met UWV zorgen voor voorlichting voor werkgevers. Deze maatregel kan ertoe leiden dat uw organisatie meer mensen in vaste dienst zal aannemen. Let wel op: als het aanstellingsbeleid ook wijzigt, dan heeft u instemmingsrecht.