Nieuws
Publicatiedatum: 11 maart 2019 | Geschreven door: Wander de Groot
cao-lonen

Compensatie transitievergoeding zieke medewerkers definitief

Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers die een transitievergoeding moeten betalen bij het ontslag van langdurig zieke medewerkers financiële compensatie aanvragen. Onlangs is de Regeling compensatie transitievergoeding in de Staatscourant gepubliceerd. De regeling wordt met terugwerkende kracht ingevoerd vanaf de datum dat de transitievergoeding is ingevoerd per 1 juli 2015. Het doel is om een einde te maken aan de zogeheten slapende dienstverbanden, waarbij werkgevers zieke werknemers na twee jaar in dienst houden om het betalen van de transitievergoeding te ontlopen.

Maak u sterk voor uw achterban

Zijn er in het personeelsbestand van uw organisatie nu veel werknemers met een slapend dienstverband? Zet het onderwerp dan op de agenda en wijs uw bestuurder op de compensatieregeling én de deadline. Voor deze gevallen geldt namelijk, dat uw bestuurder de medewerker voor 1 april 2020 de transitievergoeding betaald dient te hebben. Alleen dan krijgt de werkgever de uitbetaalde transitievergoedingen terug van het UW

AVG-proof documenteren

Om de compensatie aan te vragen, moet uw bestuurder bij het UWV een aantal documenten indienen. Denk aan de ontslagvergunning en documentatie waaruit blijkt in welke periode de werknemer ziek was. Het UWV adviseert alle personeels- en financiële documenten te bewaren. Let er als OR op dat deze verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens AVG-proof verloopt. De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht wat betreft een regeling omtrent het verwerken van de persoonsgegevens van de in de onderneming werkzame personen.