Nieuws
Publicatiedatum: 17 augustus 2020 | Geschreven door: Wander de Groot
Loonsteun

CPB wil minder loon voor werknemer bij nieuwe steunronde

Werknemers zouden bij een nieuwe financiële steunronde van de overheid minder salaris moeten ontvangen, aldus het Centraal Planbureau (CPB). Door het salaris te verlagen tot WW-niveau, ongeveer 70% van het huidige salaris, worden werknemers meer geprikkeld om over te stappen naar meer kansrijke sectoren of organisaties.

NOW-regeling

Bij de NOW 1 en NOW 2 regeling krijgt een organisatie loonkostentegemoetkoming tot maximaal 90%. Dat had als doel om personeel zo veel en zo lang mogelijk in dienst te houden. Dat is tot nu goed gelukt. De werkloosheid in Nederland is maar beperkt gestegen. Sommige sectoren zullen echter langdurig of zelfs permanent geraakt worden door de coronacrisis. Werknemers in deze sectoren zullen op termijn over moeten stappen naar meer succesvolle organisaties.

Minder salaris

Een financiële prikkel kan werknemers in zwaar getroffen sectoren of organisaties stimuleren om een andere baan te zoeken. Daarom stelt het CPB voor om het salaris van werknemers te verlagen naar 70%, ook wel het WW-niveau, als de organisatie waar zij werkzaam zijn straks opnieuw gebruik maakt van nieuwe steunmaatregelen.

Verzet

Het verlagen van het loon is nog niet zo eenvoudig, erkent ook het CPB. Werknemers kunnen zich tegen loonsverlaging verzetten. De werkgever mag pas het loon verlagen als iedere werknemer hier persoonlijk en schriftelijk mee akkoord is gegaan. Het is maar de vraag of werknemers dit ook zullen doen, aangezien het een ingrijpende maatregel is voor iemands financiële gezondheid.

Andere maatregelen

Naast een loonoffer adviseert het CPB het kabinet ook om te kijken naar een beperkte verlaging van de maximale vergoeding die organisaties nu kunnen krijgen (nu 90% van de loonsom), het invoeren van een hogere omzetdrempel (nu 20%) en het stimuleren van omscholing en subsidiëren van mobiliteitstrajecten.